Országos TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ és Kirakodóvásár • 2020. március 20–22.
 
 
ordongosok

Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes előadása
Hagyományok Háza, 2013. március 19., 20.
A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 1990-től ápolja, őrzi és adja tovább a magyar népzene és néptánc sokszínűségét, rendszeresen fellépnek hazai és határon túli színpadokon.

Fontos feladatnak tartják az utánpótlással való foglalkozást, a néptánckultúra megszerettetését a következő nemzedékkel, biztosítva így a generációról generációra történő hagyományozódást és folytonosságot. Táncosaik heti rendszerességgel több, mint ezer vidéki és városi gyereket tanítanak táncolni és énekelni, megismerni és tisztelni örökségünket, hagyománnyal és hagyományban élni, beleszőve azt mindennapjaikba.

A társulat évadonként új bemutatókkal jelentkezik, és arra törekszik, hogy repertoárja új színekkel gazdagodjék, mind a koreográfiák, mind az előadások szerkezete és dramaturgiája által. A folklórműsorok mellett a Hargita együttes sikeresen mutatott be táncszínházi produkciókat is.

Az együttes tagjainak alapelve, hogy mindig tiszta forrásból merítsenek és vallják, hogy elsődleges feladatuk hiteles hagyományaink feltárása, éltetése, népszerűsítése és továbbadása. Gyakran képviselik közösségüket városukon kívül, az erdélyi népi kultúrát Magyarországon, és nem egyszer az egész magyarságot, nemzeti kultúránkat a nagyvilágban. Fontos számukra az összetartozás tudatának erősítése a szórványban élő magyarokban, aminek érdekében évente látogatják őket turnéink során.

Nevük összefonódott például olyan nagyszabású rendezvénnyel, mint az Ezer Székely Leány Napja, életre hívták a már hagyományossá vált Vicei Hagyaték Mezőségi Népzene és Néptánc Találkozót, az Erdélyi Prímások Találkozóját, a Csűrdöngölő Gyermek és Ifjúsági Néptánctalálkozót.

Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes: Ördöngösök Füzesen
Az Ördög ott van ... különböző neveket viselve majd' minden vallásban, a népek öröklődő hitvilágában a Gonosz megtestesítőjeként. Ily módon jelen van a magyarság hitvilágában is, és gyakori szereplője népmeséinknek, csakhogy velünk valahogy mindig pórul jár. Az eszes paraszt (vagy éppen parasztasszony) túljár az eszén, nevetség tárgyává teszi.

Az Ördög nem ritka földrajzi neveinkben sem. Minden tájegységnek van egy Ördög-patakja, Ördög-árka, Ördög-lápja vagy valami hasonló, Mezőségen pedig ott van Ördöngösfüzes.

A Takács Sándor által kiadott Lélekjárás című írás gondolatait használja fel a Hargita Együttes új műsora. Az eredeti legenda, illetve annak variációi Ördöngösfüzes falu nevének kialakulására igyekeznek magyarázatot adni. A táncjáték szándéka nem az etimológiai eredet megfejtése, hanem egy minden korosztálynak szóló mese bemutatása elsődlegesen a tánc nyelvén.

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes előadása során a nézők szórakoztató történetbe ágyazva észak-mezőségi, kalotaszegi, gyimesi és szatmári táncokat láthatnak.

Rendező: Boka Gábor
Koreográfus: Busai Norbert és Busai Zsuzsanna

Előadások:
2013. március 19., kedd 15:00

2013. március 20., szerda 15:00

2013. március 20., szerda 19:00

Az előadásokról és a jegyárakról bővebb információ: