Tisztelt Látogatóink!
A 2020. március 11-én meghozott kormánydöntés szerint a rendezvényekkel szemben általános korlátozások és tiltások léptek életbe.
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a portálunkon közzétett rendszeres táncházak, folkklubok, népművészeti táborok és alkalmi események a veszélyhelyzet idején nagy valószínűséggel elmaradnak!

ciganyok_spanyolorszagban

Cigányok Spanyolországban
Néprajzi Múzeum,
2013. április 6. – 2013. június 9.
Vidas Gitanas. Cigányok Spanyolországban
A madridi Cigány Kultúra Intézetének vendégkiállítása
2013. április 6. – 2013. június 9.


Kapcsolódó kamarakiállítás:
Képek, cigányok, cigányképek. A többségi képtől az önábrázolásig
Kamarakiállítás a Néprajzi Múzeum gyűjteményéből
2013. április 6. – 2013. június 9.


A romák alkotják Európa legnagyobb etnikai kisebbségét. Sok évszázados múltra visszatekintő vándorló életformájuk arra késztette őket, hogy elsősorban saját közösségükre támaszkodjanak, ennek következtében máig alig ismerjük e nép társadalmi valóságát és kultúráját. A Vidas Gitanas. Cigányok Spanyolországban című kiállítás elénk tárja a spanyolországi romák történetét, és a közhelyeket kerülve mutatja be a romák magukkal hozott értékeit és sikeres integrációját. A kiállítás romák és nem-romák közös munkájának eredménye, amely újszerűen és didaktikus módon mutatja be a legfontosabb spanyol etnikai kisebbséget.


A spanyol rendezők elsődleges célja a sztereotípiák által elhomályosított roma történelem és mai valóság megmutatása, a múltbéli és a kortárs roma művészet gazdagságának szemléltetése, valamint annak a megvilágítása, hogy a cigány művészet hogyan hatott a spanyol kultúrára. A kiállítás külön kiemeli a flamenco szimbolikus szerepét, amely ma a spanyol kulturális örökség szerves része. A kiállításban neves fotográfusok esettanulmányai szemléltetik a cigány közösség jelenét, olyan művészeti tevékenységeket emelnek ki, amelyeket a cigány családok máig gondosan ápolnak.


A kiállítás a spanyolországi romák alig ismert mindennapi életére összpontosít, és egyben a jövőbe is tekint. Fényképek mellett filmek és tárgyak közvetítik számunkra, hogy kik ők, hogyan élnek és dolgoznak, milyen volt a múltjuk, és milyen a jelenük? Hogyan tudtak felülkerekedni annyi nehézségen napjainkra? Milyen kihívások közepette kell megjeleníteniük saját cigányságukat a 21. században, egy globalizált és technológiailag fejlett világban?


A madridi kiállításhoz kapcsolódik a Képek, cigányok, cigányképek. A többségi képtől az önábrázolásig című kamara kiállítás, amely a Néprajzi Múzeum a spanyol és magyar kulturális kapcsolatok keretében megrendezett, 2011-ben Valenciában bemutatott kiállításából ad ízelítőt. A kamarakiállítás a magyarországi cigányok ábrázolásait mutatja be a 19. század utolsó évtizedeitől napjainkig, nyomon követi a többségi társadalom cigányábrázolásait, a néprajzi, szociológiai, antropológiai megközelítésmód és a riportfotó sajátosságait, valamint bemutatja a cigányok/romák ezzel jórészt ellentétes önképét is.


A Spanyol Kulturális Minisztérium által támogatott madridi Instituto de Cultura Gitana (Cigány Kultúra Intézete) által rendezett Vidas Gitanas. Cigányok Spanyolországban című kiállítást Spanyolországban már két helyen, Granadában és Madridban is megrendezték. A kiállítás egy európai uniós projekt keretében valósul meg, amelynek magyar konzorciumi tagja a Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvány (KEJA). A kiállítás tőlünk tovább utazik Bécsbe, majd Portugáliába.


A kiállítást a Fundación Instituto de Cultura Gitana (Cigány Kultúra Intézete Alapítvány) az Accion Cultural Española (AC/E) támogatásával készítette.
A kiállítás spanyol kurátorai: Joaquín López Bustamante és Joan Oleaque Moreno
A kiállítás magyar társkurátorai: Szeljak György és Szuhay Péter

Néprajzi Múzeum