tanchaz.hu
dhglogoA Táncház Egyesület éves közgyűlése
Budapest, 2013. június 24.Kedves Barátunk!

Szeretettel meghívunk 2013. június 24-én délelőtt 11 órakor tartandó Közgyűlésünkre.
Helyszíne a Nemzeti Művelődési Intézet (1011 Bp. Corvin tér 8.) földszinti Stúdió terme.
Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen (a tagság 50 %-a személyesen vagy meghatalmazottja útján nem jelent meg), úgy a következő közgyűlés időpontja ugyanazon a napon 11.30 óra, mely függetlenül a megjelentek számától, határozatképes.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:
1. Ügyvezetőségi beszámoló
2. 2012. éves beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyása (
http://tanchaz.hu/OBHGEPI_PK_142_1368700178937_48830031984.pdf)
3. Alapszabály módosítása a civil szervezetekre vonatkozó törvényi változásokhoz igazodva
4. Tisztségviselők megbízatása (meghosszabbítás, tisztújítás)
5. Képviselő munkaszerződése
6. Egyebek, hozzászólások

 

Baráti üdvözlettel az Ügyvezetőség nevében:


Berán István sk.
ügyvezető képviselő

Budapest, 2013. június 10.