tanchaz.hu
liszka

A szlovákiai magyarok néprajzi tagoltsága
Liszka József előadása
Hagyományok Háza, 2013. október 24.
Népismei Tudománytár előadássorozat
Hagyományok Háza, Közösségi terem
2013. október 24. csütörtök, 16:00

A Kárpátok északi karéjéban, a mai Szlovákiában élő, nagyjából félmilliós magyar közösség csaknem 500 km hosszú, keskenyebb-szélesebb sávban lakja az ország déli területeit. A különféle természetföldrajzi körülmények között élő magyarok (népi) kultúrája történetileg különféleképpen alakult. Az előadás ezeknek a táji különbözőségeknek okait és tüneteit, valamint a szlovákiai magyaroknak a két kultúrához, a magyarhoz (magyarországihoz) és a szlovákhoz való kapcsolódásait és eltéréseit (szétfejlődés) mutatja be gazdag illusztrációs képanyag kíséretében.

Házigazda: Pávai István

Liszka József. Etnológus, folklorista, egyetemi oktató. A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának habilitált egyetemi docense, a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának igazgatója. Kutatási tárgya első sorban az interetnikus kapcsolatok, a szakrális néprajz, objektuma a szlovákiai magyarság. Kutatási eredményeit csaknem harminc önálló kötetben és több száz tanulmányban, közleményben jelentette meg. Publikációi főleg Szlovákiában, Magyarországon és Németországban jelennek meg. (Előadónkról részletesebben itt olvashat.)

Az előadásokat a Hagyományok Háza Baráti Köre anyagi támogatásával valósítjuk meg.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Bővebb információ: