tanchaz.hu
hettorony2013

2013. november 6–20.

„Tavaly volt húsz éve, hogy felépült Makovecz Imre világraszóló Magyar Pavilonja Sevillában. Ebből az alkalomból – a Fonó Budai Zeneház szervezésében – felelevenítettük a Héttorony Fesztivál hagyományait. A rendezvénysorozat sikere arra buzdított minket, hogy még színesebb, még értékesebb programokat kínáljunk az érdeklődőknek.

A koncertek helyszínei idén is átnyúlnak a határokon. Csenger és a Makói Hagymaház mellett egy-egy nagyszabású programot szervezünk a Makovecz Imre tervezte kolozsvári református templomba, a lendvai és kassai színházba, Beregszászon és Szabadkán. A fesztivál nov. 20-án, Makovecz Imre születésnapján fejeződik be Budapesten, a Szent Imre templom falai között.

A Héttorony szimbolikája századok óta, számos alkalommal feltűnt a magyar kultúrtörténetben, nagyjából azonos jelentéstartalommal. Számunkra a Kárpát-medence népi műveltsége, kollektív emlékezete és kreativitása jelenti azt a kincset, amit a Héttorony magában rejt Bécs, Kassa, Munkács, Brassó, Újvidék, Zágráb és Maribor tornyai között, beleértve a Mester épületeit és szellemi hagyatékát is.

A zene elválaszthatatlan a rítustól, mágiától, vallástól, szórakozástól, egyszóval az Ünneptől. Ennek megfelelően két fajtája alakult ki, a szakrális és a világi zene. Mindkettőnek helye és ideje volt évezredeken keresztül. Sajnos mára oda jutottunk, hogy mindenhol valamilyen silány változata szól, és jobbára agymosásra szolgál. Mi a Héttorony Fesztivállal a magyarság, s a velünk együtt élő népek zenéjét ismét az ünnep rangjára szeretnék emelni." Kiss Ferenc művészeti igazgató


A legenda

„...a Héttorony mélyében fekszik a mérhetetlen kincs, melynek a Barát az őre; bizonyos éjeken látni őt völgyeket áthágó lépéssel, fejével a holdig felérve járni, s a kincshöz vivő kulcsokat kinálgatni. Ezen kincs magába foglalja mind azt, mi az isteni magyarföldön csak lelhető: aranyfákat, gyümölcsöt, szöllőgerezdeket, mindennemű állatot, bor helyett, iható folyékony aranyat, arany tyúkokat, hasonló tojást költve, arany köveket st. ki belé juthat az szedhet amennyit s mit akar egy óráig éjfél előtt, ekkor földrendítő csapással becsukódik a hétvár kapuja; ha a szerencsés ekkor ott maradt volna, addig kel néki benn várnia, míg évek vagy századok folytán ismét bejut valaki, ki őt megszabadítsa. Azon nem, melyből valamit magával visz, szerencsét hoz néki egész életére; a végtelen kincs legbecsesb drágasága azonban egy kereszt, a boldogságos szűz, és tizenkét apostol aranyból; ki ezekhez nyúlni mer, azt rögtön halál éri. Ha mégis sikerülne valakinek azokat kivinni, azonnal megszűnnék magyarhon gazdagsága, s az ország puszta s elhagyottá lenne.” (Ipolyi Arnold: Magyar mythologia - Pest, 1854)


Részletes program és bővebb információ a fesztivál honlapján található: