XLIII. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2024. április 5–7.
tanchaz.hu
 
Hnyilt_het_hh

agyományok Háza, 2014. szeptember 16-21.
„Immár negyedik alkalommal hirdetjük meg bemu­tatkozó hetünket, ahol egy hétbe sűrítve adunk ízelítőt az év 365 napján folyó munkánkból a köz­művelődési év indulásakor. Ilyenkor olyan orszá­gos nagyrendezvényeket szervezünk meg, mint a Táncvásár vagy a pedagógusoknak szóló nyílt nap, hogy olyanok is megismerkedhessenek programja­inkkal, akik év közben nehezebben jutnak el hozzánk. A Budapes­ten és a környéken la­kóknak akár a hét min­den napján érdemes minket meglátogatnia, hiszen mindennap más tevékenységünket he­lyezzük fókuszba.

Szokásos programjaink mellett, mint például a jelmezraktár-bejá­rás vagy a nyílt próba a Magyar Állami Népi Együttesnél, tárlatve­zetések a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum kiállításain és raktárbe­járás, Aprók tánca és a Hagyományok Háza baráti körének klubestje, most is készülünk egyedi progra­mokkal, érdekességekkel, újdonságokkal.

A Magyar Állami Népi Együttes például igazi külön­legességgel készül: a nyílt héten egy kicsit mindenki „államissá” válhat, hiszen az együttes egy-egy jel­mezébe, viseletébe öltözve készülhet róla kép a vi­lágot jelentő deszkákon.

A Folklórdokumentációs Központ nyílt napján a szak­szerűen feldolgozott archív folklórgyűjtések hang- és videoanyagáról, valamint az ezekhez való hozzáfé­réshez nyújtunk előadásainkkal segítséget. Ezen a napon a szakma és az érdeklődő nagyközönség az idén 82 évesen elhunyt népzenekutató, Olsvai Imre népzenekutatói munkásságával, vokális és hang­szeres gyűjtéseivel, valamint a Magyar Népzene Tára Olsvai által szerkesztett köteteinek anyagával ismerkedhet meg dr. Richter Pál, a Zenetudományi Intézet igazgatója előadásában, míg a Népismei Tu­dománytár-sorozat keretében Almási István erdélyi népzenekutató a szilágysági és a Kis-Küküllő-vidéki népzenei hagyományról, az ott végzett gyűjtéseiről számol be.

Múzeumi napunk ezúttal a népi bőrművesség köré épül, lesz bőrműves-bemutató, kézműves-foglalko­zás, előadás a bőrművesség egykori és mai helyze­téről és kiadványbemutató is.

A nyílt hetet hagyományosan a Kulturális Örökség Napjai hétvégéjével zárjuk, de nemcsak a szék­helyünkön lehet találkozni ilyenkor az intézmény programjaival, hanem a hagyományosan ezen a hétvégén megrendezett Színházi Évadnyitó Fesztivá­lon és a Nemzeti Vágtán is kézművesprogramokkal, rövid népzenei, táncos produkciókkal, táncházzal veszünk részt, hogy minél többen találkoz­hassanak a népi kul­túra értékeivel, azok mindennapos haszná­latának lehetőségei­vel.

A hét során ingyen nézhetik meg kiállítá­sainkat, jegyeink 25% kedvezménnyel vásá­rolhatók meg.

A programsorozat során felvonultatott rendezvényeink nem titkolt célja, hogy fel­hívjuk a széles – minket még nem ismerő – kö­zönség figyelmét a néphagyomány mai hasznosítá­sának, megélésének módjaira és az ezt az igényt ki­szolgáló szakmai munkára, amely intézményünkben folyik.”

Bővebb információ: