XLII. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2023. április 14–16.
tanchaz.hu
 
ajto

Jövő tanévtől újra indul népzenetanár képzés a Nyíregyházi Főiskolán!4+1 éves képzés formájában, az osztatlan tanárképzés keretei között, az ének-zene tanárral szakpárban, nappali és levelező képzésben is meghirdetik jövő tanévtől a népzenetanár képzést a Nyíregyházi Főiskolán. Levelező képzés csak akkor indulhat, ha a felvehető hallgatók száma eléri a 15 főt.


Az új képzésben a választható hangszer mellett hangsúlyosan jelenik meg a népi kultúra tartalom is, ez erősödést jelent a korábbiakhoz képest, ugyanis lehetőséget ad például a hon-és népismeret órák megtartására is.


A Nyíregyházi Főiskola Zenei Intézetének 2015-16-ös tanévre vonatkozó, érettségi utáni képzési kínálata:

Osztatlan, 4+1-es szerkezetű, kétszakos tanárképzés:

Ének-zene tanár (4+1)
• Az ének-zene – a korábbi, főiskolai rendszerű tanárképzést alapul véve – három klasszikus (magyar, matematika, történelem), valamint az új nevelési koncepcióhoz és Kodály – a test és lélek harmonikus kiművelésére vonatkozó – gondolataihoz kapcsolódva testnevelő tanár szakpárosítással várja az érdeklődőket.
• A bölcsész szakok (magyar, történelem) választása esetén kötelező az emelt szintű érettségi.
• A fenti szakpárosításokkal csak nappali munkarend szerint hirdetve.

Népzene- és népikultúra-tanár (4+1)
A képzés célja – meglévő népi hangszer- vagy népi énektudásra alapozva – az iskolai nevelés-oktatás szakaszában, az alapfokú művészetoktatásban, a választott népi hangszer, népi ének, népi játékok, népi hagyományok egyéni, valamint csoportos formáiban megvalósuló tanítási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok ellátására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére képes tanárok képzése, akik elláthatják a népzenei együttesek vezetését, néptánccsoportok hangszeres kíséretét is.
Választható népi hangszerek: hegedű, brácsa, nagybőgő-ütőgardon, citera, tambura, koboz, tekerő, furulya, klarinét-tárogató, duda, cimbalom, harmonika.
Szakpárosítása: ének-zene tanár – népzene- és népikultúra-tanár
• Nappali és levelező munkarend szerint is hirdetve.

Ének-zene tanár és népzene- és népikultúra-tanár szakokon gyakorlati vizsga a bemeneti követelmény.


Elérhetőség:
Nyíregyházi Főiskola Zenei Intézet
Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
Tel.: (42) 599 441
Honlap: http://www.nyf.hu/enek-zene/

Tanulmányi és Felvételi Csoport
Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
Tel: (42) 599 416
E.mail: felvi@nyf.hu
Honlap: http://www.nyf.hu/felvi/