XLIII. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2024. április 5–7.
tanchaz.hu
 
A Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium 2017. február 17-18-án országos konferenciát szervez „Intézmény és hagyomány – kihívások és megoldások a 21. századi népzeneoktatásban”  címmel. Ehhez a rendezvényhez kapcsolódva tesszük közzé e pályázati felhívást.

ward maria

Pályázat célja:
Előadási és publikációs lehetőséget biztosítani a népzeneoktatást érintő témákban. A nyertes pályaművekből a konferenciát kísérő kiadványok összeállítása.

Pályázók köre:
Azon pályázók pályaműveit várjuk, akik a hazai népzeneoktatás bármely szintjén, bármely intézménytípusában nevelő-oktató tevékenységet folytatnak, vagy erre a területre szakmai munkájuknak köszönhetően rálátásuk van.

Pályázati feltételek:
A pályaműveket (előadás anyaga) a konferencia címével, a pályázat céljával megegyező tartalmakkal várjuk (a népzeneoktatást érintő problémák, kérdések felvetése, jó gyakorlatok stb.).
A pályázathoz kérjük mellékelni szerkeszthető formátumban
- a pályázó rövid, szakmai önéletrajzát (max. 500 karakter)
- a pályázó nyilvános email címét
- a pályázó portré fotóját
- a pályázati előadás absztraktját (max. 1500–2000 karakter)
- a pályázó nyilatkozatát, hogy beadott pályázatának és mellékleteinek nyilvánosságra hozatalához hozzájárul.
A pályázó vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a teljes előadás írásos anyagát elkészíti max. 20000–25000 karakter terjedelemben, és a kiíró számára a megadott határidőig átadja.

A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatokat minden előírt melléklettel együtt 2016. november 15-ig várjuk az iskola@wardmaria.hu címre.

A pályázat elbírálása, pályázati díj:

    A beérkezett pályázatok (életrajz, fotó, e-mail cím, absztrakt) – a szervezők előzetes értékelését követően – bekerülnek a konferencia kiadványába, amelyet a rendezvény résztvevői megkapnak.
    A szervezők ezekből kiválasztanak 4–6 pályázatot, amelyet külön díjaznak. A kiválasztott előadások teljes írásos anyagai megjelennek a konferenciakötetben. A szervezők a b) kategória nyertes pályázóival együttműködési megállapodást kötnek, amelynek része az eredetiségnyilatkozat, az előadás publikálásához való hozzájárulás, valamint a konferencián való előadói részvétel.

A kiíró a pályázatok beérkezését követően 15 nappal értesíti a nyertes pályázókat. A b) kategória díjazottjai 2016. december 15-ig megküldik az előadások teljes anyagát szerkeszthető formátumban, publikálásra előkészítve (lásd: pályázati feltételek). A díjazott előadások megtartására a konferencia első napján, 2017. február 17-én kerül sor. A díjazott előadók bruttó 15000,-Ft előadói tiszteletdíjban részesülnek, valamint igény és lehetőség szerint anyagi támogatást kapnak a konferencián való részvételükhöz, az utazás és szállás költségeihez való hozzájárulással.

Kapcsolat, elérhetőség:
Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium
1056 Budapest, Irányi u. 3.
www.wardmaria.hu
Kalmanovits Zoltán
+36302131227
kalmanovits.zoltan@wardmaria.hu