XLIII. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2024. április 5–7.
tanchaz.hu
 
Papp Nóra és Horváth Dávid előadása
Magyar Népi Iparművészeti Múzeum, 2016. november 24.
Erdélyben számos népi gyógynövényismereti gyűjtőút eredményei láttak napvilágot az 1960-as évektől. Munkacsoportunkkal 2007 óta 22 településen végeztünk felmérést. Célunk a mindennapi helyi gyógymódok során ismertetett gyógynövényfajok helyi elnevezésének és az alkalmazási módok dokumentálása. Eddig több mint 400 adatközlő által ~300 fajt jegyeztünk fel, ahol a bizonyított adatok mellett adatközlőink számos, további vizsgálatra érdemes új tudáselemet is említettek. Ezeket a növényfajokat hallgatókkal, Ph.D. hallgatókkal és munkatársainkkal folyamatosan különböző módszerekkel vizsgáljuk.

gyogynovenyek

Napjainkban a szájhagyomány útján öröklődő népi gyógymódok mellett számos egyéb forrás (pl. média, magazinok) is megjelenik; az innen származó adatok lassan elkezdenek beépülni a helyi, hagyományosnak mondható tudáselemek közé, amelyek szétválasztása egyre nehezebb feladat. Ezek a kevert elemek ugyan képet adnak a mai tudásról és a lakosok gyógynövényekhez fűződő kapcsolatáról, kutatásaink az eddig feljegyzésre nem került, szájról-szájra terjedő ismeretek megőrzésére irányulnak. Ez az irány a mai fitoterápia számára is értékes, új adatok feltérképezését segítheti a jövőben.

Papp Nóra a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézetének munkatársaként 2007 óta foglalkozik etnobotanikai, etnomedicinai adatok gyűjtésével. Biológusként elsősorban a népi gyógymódokhoz kapcsolódó növényismeretet gyűjti. A gyűjtőutak célja a helyi tudáselemek megőrzése mellett további kutatásra érdemes gyógynövényfajok feltérképezése és laboratóriumi vizsgálata.

Horváth Dávid a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán végzett, jelenleg csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosjelölt Vácott. Erdélyi népi gyógynövényismereti gyűjtőutakba 2010-ben kapcsolódott be; orvosi szemléletével mai napig segíti a kutatást.

Regisztráció és bővebb információ: