Tisztelt Látogatóink!
A 2020. március 11-én meghozott kormánydöntés szerint a rendezvényekkel szemben általános korlátozások és tiltások léptek életbe.
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a portálunkon közzétett rendszeres táncházak, folkklubok, népművészeti táborok és alkalmi események a veszélyhelyzet idején nagy valószínűséggel elmaradnak!

A Magyar Etnokoreológiai Társaság közleménye
A Magyar Táncművészeti Egyetem Elméleti Tanszéke, Pedagógia és Pszichológia Tanszéke, valamint Tánctudományi Kutatóközpontja szervezésében, együttműködve az MTA Tánctudományi Munkabizottságával,
táncművészet és intellektualitás
címmel, 2017. november 17-18-án (péntek-szombat) kerül sor az egyetem VI. Nemzetközi Tánctudományi Konferenciájára.
Helyszíne: Magyar Táncművészeti Egyetem 1145 Budapest, Columbus u. 87–89.
Postacím: 1592 Budapest, Pf. 472. Tel.: 273-3430, fax: 273-3433, www.mte.eu

etnokoreologia konferencia

A KONFERENCIA TÉMAKÖREI:

    Az intellektualitás szerepe az alkotói és előadói folyamatban
    A táncművész- és táncpedagógus-képzés értelmiségképző funkciói
    Jelentős előadó- és alkotóművész pályaképek
    Művészek és társulatok: intellektualitás és közösség
    Tánc és kulturális emlékezet
    A táncoktatás és táncpedagógus-képzés módszertani kérdései
    A táncelmélet és tánctörténet kutatásmódszertani kérdései

Jelentkezés:
A résztvevők létszáma nem korlátozott. A konferencia plenáris előadásaira neves hazai és külföldi szakemberek kapnak felkérést. A jelentkezés elfogadásának feltétele a jelentkezési lap, valamint az absztrakt beküldése a megadott határidőig. A jelentkezők 20 perces előadással készüljenek. Számítunk PhD/DLA, MA és BA képzésben részt vevő hallgatókra is. Részvételi díj nincs.
Absztrakt:
Az előadás rövid tartalmi összefoglalója magyar és angol nyelven. Tartalmazza (1) a téma címét, (2) a szerző(k) nevét és (3) bekezdésekre tagolva annak főbb tartalmi egységeit: a téma rövid leírása, annak újszerűsége, a kutatás módszerei, fontosabb eredményei, illetve azok értékelése. Terjedelem: 600-1500 leütés (nyelvenként). Az absztrakt szakirodalmi hivatkozásjegyzéket ne tartalmazzon. A konferencia programfüzete számára az előadás címét – ha az nem tartalmaz minden információt – a jelentkezési lapon néhány sorban ki kell fejteni.
A konferencia munkanyelve magyar. A résztvevők elfogadott előadásai tematikus szekciók keretében hangzanak el, ahol szakmai vitára, illetve eszmecserére is lehetőség nyílik.
A jelentkezési lap, valamint a magyar és angol nyelvű absztrakt elektronikus úton küldendő be, az alábbi címre:
tudkonf2017@mtf.hu
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 15.
A jelentkezések elfogadása: A beküldött jelentkezések elfogadásáról, illetve szekcióba sorolásáról a konferencia Tudományos Programbizottsága 2017. október 15-ig értesíti a jelentkezőket. A konferencia pontos helyszínéről az értesítéssel együtt küldünk tájékoztatást. A konferencia alatt az étkezés a kávészünetek kivételével önköltséges.
A konferencia Tudományos Programbizottságának feladatait az egyetem Tudományos Tanácsa látja el:
Bolvári-Takács Gábor PhD egyetemi tanár, (elnök), Fodor Antal DLA emeritus professzor, Kiváló Művész, Fodorné Molnár Márta PhD főiskolai tanár, intézetigazgató, Harangozó-díjas, Fügedi János PhD főiskolai tanár, Horváthné Major Rita tszv. főiskolai tanár, Lőrinc Katalin DLA egyetemi tanár, Harangozó-díjas, Macher Szilárd DLA főiskolai tanár, intézetigazgató, Harangozó-díjas, Mizerák Katalin PhD tszv. főiskolai tanár, Németh András DSc egyetemi tanár.

Konferenciakötet: Az elhangzott előadásokból konferenciakötet készül. A kéziratok leadási határideje: 2017. december 31. A formai követelményekről az előadókat a jelentkezések elfogadásával egyidejűleg tájékoztatjuk.
A konferencia Szervező Bizottsága: Bolvári-Takács Gábor egyetemi tanár (bolvari@mtf.hu), Major Rita tszv. főiskolai tanár, Mizerák Katalin tszv. főiskolai tanár, Schanda Beáta művészeti menedzser.