Tisztelt Látogatóink!
A 2020. március 11-én meghozott kormánydöntés szerint a rendezvényekkel szemben általános korlátozások és tiltások léptek életbe.
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a portálunkon közzétett rendszeres táncházak, folkklubok, népművészeti táborok és alkalmi események a veszélyhelyzet idején nagy valószínűséggel elmaradnak!

Nemzetközi konferencia
Komárom, 2017. október 27–28.
A komáromi Etnológiai Központ 20 évvel ezelőtt, a Fórum Kisebbségkutató Intézet részlegeként jött létre. Az évforduló alkalmat kínál arra, hogy az Etnológiai Központ kutatási prioritásainak egyik legfontosabbika, a népi vallásosság vizsgálatának időszerű kérdései megtárgyalásra kerüljenek. Az Etnológiai Központ és a Selye János Egyetem által szervezett nemzetközi konferenciára 2017. október 27–28-án, az egyetem Konferenciaközpontjában kerül sor.

selye janos egyetem

Program:
2017. október 27.
9:30–10:00   Regisztráció   
10:00–10:15   Megnyitó, üdvözlő beszédek  
10:15–11:00   Bužeková,  Tatiana: „A teológus tragédiája” – A szerencsétlenségek magyarázata a szlovák népi
elbeszélésekben. Plenáris előadás
11:00–11:45   Povedák István: Kitalált kereszténység. Plenáris előadás )
11:45–12:00   Vita  
12:00–13:00   Ebéd   
13:00–14:45 Előadások, vita  
Pozsony Ferenc: „Keresztes” háború. Szakrális kisemlékek szimbolikus kontextusokban Erdélyben  
Gecse Annabella: Egy plébánia két ország határán. Velkenye hivatalos és népi vallásosságának néhány jellemzője  
Botik, Ján – Botiková, Marta: A vallás szerepe az alföldi szlovákok közösségi önmeghatározásának folyamatában  
Limbacher Gábor: A kör megjelenése és szerepe a történelemben, a római katolikus vallási életben, főként a Palócföldön
14:45–15:00 Kávészünet
15:00–17:30 Előadások, vita  
Verebélyi Kincső: Szentek a sarokban  
Voigt Vilmos: Superstitia  brukenthaliana
Bárth Dániel: Vallásos amulettek a 18. századi populáris vallásosságban. Közép-európai kapcsolatrendszerek
Silling  István:  A  templomtér  identitást  jelző  elemei.  Szakrális  és  profán  népi textíliák  nyugat-bácskai  templomokban   
Žiláková, Mária: A dunántúli szlovákok népi vallásossága
18:00–Fogadás (20 éves az Etnológiai Központ)

2017. október 28.
9:00–10:30 Előadások, vita  
Prosser-Schell, Michael: A magyarországi németek búcsújáró helyei Németországban
L. Juhász Ilona: Profán vagy szakrális? Esterházy János keresztútja Alsóbodokon
Dvořáková, Hana: A második világháború végének traumája és a népi vallásosság
Klamár Zoltán: Kistáji zarándoklatok a Váci egyházmegyéhez tartozó Galga mentén
Lengyel Ágnes: Könnyek Anyja... Csoda a pásztói templomokban  
10:30–10:45 Kávészünet  
10:45–12:15 Előadások, vita  
Liszka József: A komáromi Etnológiai Központ Szakrális Kisemlék Archívuma
Psenák Emese: Gondolatok a szakrális kisemlékek állításának gyakorlatáról néhány Párkány  környéki  település  példáján  
Turcsányi Dániel: Szakrális kisemlékek dokumentálásának tapasztalatai a Felső-Bodrogközben
12:15–12:30 Zárszó (Voigt Vilmos)
12:30–Ebéd, hazautazás (érdeklődés esetén városnézés, illetve erődlátogatás)

Szlovákból és csehből való szimultán tolmácsolás biztosítva lesz.

Helyszín: Selye János Egyetem, Konferenciaközpont – K7-es terem, Komárom, Vár út  2.Bővebb információ: