Tisztelt Látogatóink!
A 2020. március 11-én meghozott kormánydöntés szerint a rendezvényekkel szemben általános korlátozások és tiltások léptek életbe.
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a portálunkon közzétett rendszeres táncházak, folkklubok, népművészeti táborok és alkalmi események a veszélyhelyzet idején nagy valószínűséggel elmaradnak!

Polgárok Háza – Díszterem, 2017. november 17.
Kóka Rozália Magyar Örökség díjas mesemondó, énekes, néprajzkutató, a Népművészet Mestere előadóestje
Az esten részletek hangzanak el Kóka Rozália önálló estjeiből:
„Édes hazám, mit vétettem?” – A bukovinai székelyek keresztútja
Lány liliomszállal – Egy moldvai halottlátó élete és látomásai
Egy asszon két vétkecskéje – bukovinai székely, moldvai és gyimesi csángó népi szerelmes történetek

KokaRozalia PolgarokHaza

Életéről, munkásságáról kérdezi: Trznadel Angéla, a Polgárok Háza kulturális programigazgatója

Közreműködnek: az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör, a Virággyöngy Moldvai Csángó Kisegyüttes és Gulyás Ferenc népzenész

Megvásárolható és dedikáltatható Kóka Rozáliával két új könyve is:
    Bukovina, Bukovina…Utam végén visszanézek,
    Szent László Gyimesben

A belépés díjtalan!

Bővebb információ: