Jászberény – Polgármesteri Hivatal Díszterem, 2018. május 11-12.
Szervezők: Magyar Etnokoreológiai Társaság, ELTE Folklore Tanszék, Csángó Fesztivál Alapítvány

veress vasarnapitanc

Program:
2018. május 11., péntek

10.00 órától: regisztráció
11.00: megnyitó: Dr. Szabó Tamás Jászberény város polgármestere

Előadások:

• Hoppál Mihály professor emeritus DSc / Magyar Tudományos Akadémia doktora
Jegyzetek a sámántáncról

• Somfai Kara Dávid tudományos munkatárs MTA BTK Néprajztudományi Intézet
Szakrális táncok és szimbolikájuk a kazak és kirgiz szellemhívó szertartásokon

• Pozsony Ferenc egyetemi tanár Babes-Bolyai Egyetem Kolozsvár
Medvejátékok Moldvában

• Phd. Silvestru Petac museologist, Transylvanian Museum of Ethnography Structural and functional relationships between dance forms and ritual meanings in Căluș, România.

13.00-15.00 Ebéd

15.00-17.30 Előadások:

• Tóth Anna Judit tudományos munkatárs MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Álarcos, jelmezes ünnepi táncok a Római Birodalom területén

• Péterbencze Anikó ELTE PHD hallgató
Adatok a Bákó környéki csángó - magyar lakodalom rituális táncainak vizsgálatához

• Petrás Mária iparművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja
„Szentes világ” a csángó magyarok körében

• Bathó Edit Phd, a Jász Múzeum igazgatója
A jász viselet ékessége, a kerepélyes főkötő

• Felföldi László ny. tudományos főmunkatárs MTA Zenetudományi Intézet
Halotti rítus egy jelenkori szegedi környezetben – esettanulmány

• Pető László ELTE PHD hallgató
A tánc és a szakralitás viszonya az Inka Birodalomban a spanyol hódítás előtt

17.30-19.00 Vacsora

19.00 Koncert – Táncprogram és táncház a Csángó Házban
Köszöntő: Szatmári Antalné alpolgármester asszony
Petrás Mária és zenész barátai, Papp Gergely Bálint és Papp Máté Bence a Fricska Táncegyüttes tagjai, Bódi Tamás, Bódiné Bagi Éva, Péterbencze Anikó néptáncpedagógusok

2018. május 12., szombat

10.00 órától előadások

• Agócs Gergely tudományos munkatárs, népzenekutató Hagyományok Háza
A tánckultúra rituális háttere – magyar-kaukázusi párhuzamok

• Bárth Dániel habilitált egyetemi docens ELTE Folklore Tanszék tanszékvezető
Táncoló papok. Norma és normaszegés a 18. századi néptáncadatok tükrében

• Kavecsánszki Máté egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék / MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport
Tánc és mentalitás a reformáció korában. A népi tánckultúra mentalitástörténeti értelmezésének lehetőségei

• Karácsony Zoltán tudományos segédmunkatárs MTA BTK Zenetudományi Intézet
„Figurás szemben”. A kalotaszegi legényes versenyszerű előadásáról

• Botezatu Izabella Erasmus hallgató Szegedi Tudományegyetem
Régi és új elemek a moldvai csángó kultúrában

Vitafórum – zárszó
13.00 Ebéd

Az esemény facebook oldala:

Bővebb információ: