Országos TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ és Kirakodóvásár • 2020. április 24–26.
 
 
Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet „Tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató)" közalkalmazotti munkakör betöltésére.

mta btk nti

Kutatási téma: Lokális társadalmak vizsgálata a 20. század elejétől napjainkig

Az MTA BTK Néprajztudományi Intézete a 20. század kezdetétől napjainkig terjedő időszak társadalom- és gazdaságtörténetét, valamint a politikai változásoknak a lokális társadalmakra, a migrációs folyamatokra, táji környezetre, intézményekre, családi és egyéni életutakra gyakorolt komplex hatását, illetve a mindennapi élet, az alkalmazkodás, integráció, kooperáció, konfliktuskezelés, normaszegés és identitás kérdéseit történeti–néprajzi módszerekkel vizsgáló pályázók jelentkezését várja. Az intézet MA szakirányú diplomával rendelkező jelentkezők pályázatait várja, akik a kutatói pálya iránt elhivatottságot éreznek, nyelvtudásuk alkalmassá teszi őket nemzetközi megmérettetésre, néprajzi terepmunkát szívesen végeznek, ugyanakkor a történeti források használatában is jártasak. A társtudományok terén szerzett további diploma, OTDK helyezés, publikáció előnyt jelent.

A pályázatok beküldési határideje: 2018. június 22.

A teljes és részletes pályázati felhívás itt olvasható:

Bővebb információ: