Országos TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ és Kirakodóvásár • 2020. március 20–22.
 
 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, 2018. november 28.
Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az Országos Szlovák Önkormányzat, valamint a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete közös eseménye.

Lami Istvan

A rendezvény célja, hogy közösen emlékezzünk a magyarországi szlovák közösség kiemelkedő alakjára, Lami István néprajzkutatóra, művelődésszervezőre, valamint pályatársak, tanítványok és hozzátartozói segítségével felelevenítsük munkásságának legmeghatározóbb állomásait és eredményeit.

Lami István 1946-tól a magyar néptáncmozgalom jeles alakja volt. A Népművelési Intézet munkatársaként a népi együttesek irányító szakembere, országos néptánc-fesztiválok szervezője. Az 1960-as években kezdte lejegyezni szülőfaluja, Püspökhatvan szlovák népdalait és szokásait, majd a következő évtizedekben gyűjtéseit kiterjesztette az ország többi területére is, ezzel megalapozva a nyelvszigetek kultúrájának összehasonlító vizsgálatát.

Lami István hosszú ideig segítette és szervezte a hazai szlovákság kulturális életét a Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetségében. 1972-ben a Szövetség keretein belül létrehozta az Irodalmi, majd a Honismereti és Néprajzi Szekciót, utóbbi titkáraként néprajzi táborok szervezésével megteremtette a hazai szlovákok tradicionális kultúrájának csoportos terepvizsgálatát. Számtalan könyv, tanulmány és tudományos jegyzet kötődik a nevéhez.

Munkássága elismeréseként megkapta a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány Nívódíját, a Magyarországi Szlovákok Szövetsége „Za slovenskú národnos” (Szlovák nemzetiségért) díjat, az Országos Szlovák Önkormányzat „Za našu národnost” (Nemzetiségünkért) díjat és a Pro Cultura Minoritatum Hungariae kitüntetést is.

Kérem, az emlékülésen való részvételi szándékát 2018. november 21-ig jelezze a lami.istvan.emlekules@ajbh.hu e-mail címen.

A rendezvény magyar és szlovák nyelven zajlik, tolmácsolást minden résztvevő számára biztosítunk.

PROGRAM

9:30 – 10:00
Érkezés, regisztráció

10:00 – 10:30
Köszöntők

Szalayné Sándor Erzsébet Prof., nemzetiségi ombudsmanhelyettes
Dr. Fürjes Zoltán, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár
Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke
Paulik Antal, szlovák parlamenti szószóló

10:30 – 12:30 Előadások

Dr. Király Katalin: Lami István munkássága
Dr. Felföldi László: Lami István, a táncos és művelődésszervező
Novák Ferenc: Visszaemlékezések egy barátról
Korniss Péter: Miről mesélnek a fotók?
Igor Kovačovič: Lami István, a néptáncoktatók képzője
Hollósy Tiborné: Lami István, a népművelő

12:30 – 13:00
Az Örökségünk üvegképeken című kiállítás ünnepélyes megnyitása

• Nyitógondolatok: Berényiné Lami Mónika
• A kiállítás bemutatása: Prof. Gyivicsán Anna
• Közreműködik: Püspökhatvani Népi Együttes

13:00 – 13:30
Kávé, frissítők

13:30 – 15:30
Előadások és filmvetítés

Falusi mesék – Lami István portréja (rendező: Király Katalin)

Bátyi József: Lami István szerepe a község életében
Matyóné Lami Anna: Az apa Lami István
Dr. Király Katalin: Lami István levelei

Hozzászólások

15:30 – 15:45
Zárszó

16:00
Fogadás

Helyszín:Az esemény facebook oldala: