Előadás a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Szentgál – Művelődési Ház, 2019. január 19.

„A Kodály-év jegyében szerkesztett műsor elsősorban Kodály hangszeres népzenei gyűjtéseire támaszkodik, amelynek összeállítása részint tájegységek szerint, részint a Kodály Zoltán által feltárt zenetörténeti összefüggések figyelembevételével történt. A közönség számára még ismeretlen hangszeres dallamok mellett a Kodály-művekből közismertté vált népdalok is felcsendülnek. A műsorban többek között a Fölszállott a páva, a Marosszéki táncok, a Székelyfonó című művek népzenei forrásai szólalnak meg.

Kodály hangszeres népzenei gyűjtéseiben megjelenő közel 300 hangszeres dallam az 5000 vokális gyűjtött dallamhoz képest kevésnek tűnik, viszont annál értékesebb. A kászoni, gyergyói népdalok ráirányították a figyelmet a magyar népzene legfontosabb pentaton zenei rétegére. Kodály Hont és Nyitra megyei dudás, furulyás gyűjteménye, a bukovinai hegedűs felvételei gazdag, régi állapotokat tükröző zenei világot tárnak elénk. A Páva-dallam hangszeres változatai az egész Kárpát-medencében fellelhetőek, míg a Marosszéki táncok főtémájaként ismertté vált hangszeres dallam számos erdélyi kistáj tánczenéjében megtalálható. A bartóki gondolattal összhangban a gyűjtött magyar népzenei anyag Nyitra megyei szlovák, baranyai horvát, valamint bukovinai román és rutén népdalokkal és táncdallamokkal is kiegészül. A koncerten a hagyományos vonószenekari összeállítás mellett a középkorban is elterjedt duda–hegedű és hegedű–cimbalom–gardon formációk is megszólalnak."

Kodaly KultNap

Közreműködik:
Balogh Kálmán (cimbalom), Bárdosi Ildikó (ének), Vizeli Balázs (hegedű), Juhász Zoltán (furulya), Istvánfi Balázs (duda), Árendás Péter (brácsa, kontra), Bognár András (bőgő)

A koncert után táncház 23 óráig.
Jegyár: 1000 Ft, diákoknak: 500 Ft