XL. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2021. április 23–25.
 
Jelentkezési határidő: 2019. december 31., 23:59
A Hagyományok Háza meghirdeti határokon és generációkon átívelő, felnőtteknek szóló népmesemondó versenyét!
A népmese ma már a gyermekvilág részének számít a köztudatban, holott egykor a felnőttek műfaja volt. A régiségben, a néphagyományban, a tradicionális közösségekben felnőttek meséltek felnőtteknek, a gyermekek pedig hallgatókként nevelődtek bele a mesemondás, mesehallgatás gyakorlatába.

hencidatol01 banner

Napjaink mesemondó-versenyeinek többségét nem az élőszavas mesemondás, hanem a sokszor irodalmi stílusban átírt szövegek betanulása, majd felmondása, illetve gyermekversenyzők jellemzik. Pedig csak kivételes esetben akadnak olyan gyermekek, akik rendelkeznek az élőszavas mesemondáshoz elengedhetetlen improvizációs készséggel, és azt alkalmazni is tudják.
A főiskolások körében rendszeresek a (nép) mesemondó-versenyek, idősek otthonában is akadnak még ilyenek, de általában felnőtteknek szóló, nagy területet érintő verseny még nem volt hazánkban.
Ezért hirdeti most meg a Hagyományok Háza és a Hagyományok Háza Hálózat felnőtteknek szóló népmesemondó-versenyét, amelyben azt várjuk és értékeljük, ami egykor a népi kultúrában természetes volt: ha a mesemondó élőszóban, improvizatív módon mesél. (Kérjük, olvassa végig a felkészüléshez ajánlott segédletünket is!)
A verseny a fiatalabb és idősebb, sőt a legidősebb korosztály mesemondói számára is nyitott, ezzel szintén a népmese eredeti, hagyományos kultúrában betöltött szerepére helyezzük a hangsúlyt mindamellett, hogy hallgatóságként szívesen fogadunk iskolás gyermekcsoportokat is.
A határokon átívelő nevezési lehetőség a kulturális identitás elmélyítését is szolgálja, továbbá lehetőséget teremthet a határon túli nyelvjárások és a helyi népmesekincs megismerésére.

Versenykiírás, jelentkezés és bővebb információ: