XLIII. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2024. április 5–7.
tanchaz.hu
 
ifi_szolo

Jelentkezési határidő: 2014. május 23.

A Viganó Alapfokú Művészeti Iskola rendezésében meghirdetett II. Jászsági Ifjúsági Szólótáncversenyt felhívása:
Korcsoportok
I. 15 - 16 évesek, 1998. január 1-je és 1999. december 31-e között születettek
II. 17 – 18 évesek, 1996. január 1-je és 1997. december 31-e között születtek
Kategóriák:
fiúszóló és páros
Mindkét kategóriában kötelező és szabadon választott táncokat kell bemutatni a versenyzőknek. A versenyben résztvevőknek a kategóriánként meghatározott egy kötelező és egy saját maguk által szabadon választott táncanyagból kell két perces (+- 20) improvizációt bemutatniuk a zsűri előtt.

Kötelező táncok:
I. korcsoport részére
Fiúszóló kategóriában: Somogyi ugrós és kanász
Páros kategóriában: Somogyi páros táncok

II. korcsoport részére
Fiúszóló kategóriában: Nádasmenti legényes
Páros kategóriában: Nádasmenti lassú és friss csárdás
Szabadon választott táncok:
Szabadon választott táncaikat a versenyzők a Kárpát-medence tánchagyományból választhatják

Verseny időpontja:
2013. május 31. – június 01. – Jászberény, Jászság Népi Együttes székháza

Jelentkezési határidő:
2014. május 23.

A verseny célja:
• Fórumot teremteni a legkiválóbb ifjúsági néptáncos előadóknak arra, hogy számot adhassanak eredeti néptánc ismeretükről, annak újraalkotásáról, valamint magas színvonalú egyéni előadásmódjukról.
• Segíteni az évszázadok alatt kikristályosodott magyar néptánckincs továbbörökítését, legszebb, legértékesebb elemeinek hagyományához hű megőrzését.
• A verseny és az értékelés rögzítésével, archiválásával létrehozott táncos adatbázis segítségével megteremteni a jövő néptánc oktatói és táncosai számára a táncok és az előadók tanulmányozásának és kutatásának lehetőségét.

Nevezés:
• A versenyre benevezhet minden 15-18 éves magyarországi (magyar és nemzetiségi) és határon túl élő magyar nemzetiségű táncos.
• A verseny lebonyolítása két korcsoportban történik.
• I. korcsoport: 15-16 évesek
• II. korcsoport:17-18 évesek
• A versenyre kizárólag a kiírásban megadott években születettek nevezhetnek. (A születési évek meghatározása mindig az adott év versenykiírásában található!)
• A nevezés a jelentkezési lap határidőre való megérkezésétől válik érvényessé.
• Kísérőpartnerrel történő nevezés esetén a nem versenyző kísérőpartner legfeljebb három évvel lehet idősebb a versenyzőnél.
• Egy versenyző kísérőpartnerként legfeljebb egy másik versenyzőt kísérhet.
Kísérőpartnerrel történő nevezés esetén a nem versenyző kísérőpartner legfeljebb három évvel lehet idősebb a versenyzőnél, egy versenyző kísérőpartnerként legfeljebb egy másik versenyzőt kísérhet.

Fiúszóló:
A kötelező és a szabadon választott tánc is, a tánchagyomány egyéni előadást igénylő rétegére korlátozódhat, melyet szólóban kísérőpartner nélkül kell bemutatni a versenyzőnek.
Páros:
A kötelező és a szabadon választott tánc is, kizárólag a tánchagyomány egyéni előadást igénylő rétegére korlátozódhat, mindkét táncot ugyanazzal a partnerrel kell bemutatni.

Zsűri
A selejtezőket és a döntőt ugyanazon háromtagú szakmai zsűri fogja értékelni. A zsűri tagjaira javaslatot tesz a Martin György Néptáncszövetség és az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület.

Az értékelés fő szempontjai
• folklorisztikus hitelesség
• egyéni előadásmód
• technikai felkészültség

A versenyen való részvétel kötelezettségei
A versenyzőknek a próbán való részvétel kötelező, mely próbákat a zsűri is megtekintheti.
A kötelező táncok zenekíséretéről a rendező szervezet, a szabadon választott táncok zenekíséretéről a versenyző maga gondoskodik.

Díjak
Szóló táncosi díjat az a táncos, illetve az a táncospár kaphatja meg, aki a versenyben a kiírásnak megfelelően vesz részt és a zsűri döntése alapján a kötelező és a szabadon választott produkcióban is kimagasló teljesítményt nyújt.

Bővebb információ és jelentkezési lap igénylés telefonon: 06-57-503-265 vagy e-mailen: jne@jne.hu