XLIV. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2025. április 4–6.
tanchaz.hu
 

UNESCO-lista és hungarikum

Az UNESCO „Legjobb megőrzési gyakorlatok” regiszterében szerepel a táncház módszer

almassy ter annoSztanó Hédi és Kallós Zoltán (fotó: Kiss Gábor)

A XXXI. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásáron  , 2012. március 31-én szombaton, az esti gálaműsor megnyitójaként Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter ünnepélyesen kihirdette a táncház módszer UNESCO-jegyzékre vételét, és egyben átadta az erről szóló UNESCO-oklevelet a „Művész a békéért” címet viselő Sebestyén Márta Kossuth-díjas énekesnek, aki azt a táncházmozgalom képviseletében vette át.

Tanchaz UNESCO Best Practices

Az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Kormányközi Bizottsága 2011. november 25-én felvette a „Legjobb megőrzési gyakorlatok”  regiszterébe a táncház módszert, amely a szellemi kulturális örökség átörökítésének magyar modellje .

Az UNESCO 2003-ban nemzetközi egyezményt fogadott el a szellemi kulturális örökség megőrzéséről. Az egyezményt az Országgyűlés a 2006. évi XXXVIII. törvénnyel kihirdette. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium ennek értelmében hozzáfogott a szellemi kulturális örökségvédelem nemzeti rendszerének felépítéséhez.

Kossuth Rádió „Napközben” 2011-11-30

A magyarországi hagyományőrzés egyik legkiemelkedőbb, nemzetközileg is elismert modellje az 1970-es években kialakult táncház módszer, amely a szellemi kulturális örökség megőrzésének olyan integrált, közösségorientált művelődési mozgalma, amely az élet minden területét átfogóan, tudományos alapokon teszi gazdagabbá a hagyományoktól elszakadt XXI. századi ember életét.

Táncház method: a Hungarian model for the transmission of intangible cultural heritage  

A szakmai koordinálásért felelős intézmény (jelen esetben a Szabadtéri Néprajzi Múzeum mellett működő Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság ), a témában érintett szakintézmények és civil szervezetek (Hagyományok Háza , Táncház Egyesület , Muharay Elemér Népművészeti Szövetség , Népművészeti Egyesületek Szövetsége , MTA Zenetudományi Intézet , Martin György Néptáncszövetség , Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület és mások) együttműködésével az UNESCO felé felterjesztést készített a táncház módszer nemzetközi elismerésének és népszerűsítésének megerősítése érdekében.

ATV „Ez a 7” (2011-11-27)

A felterjesztés egyik lényeges részeként 2010. február 15-én felhívást tettünk közzé, hogy egy letölthető nyilatkozat kitöltésével és beküldésével minél többen hagyják jóvá és támogassák abbéli törekvéseinket, hogy a táncház mint módszer felterjesztésre kerüljön az UNESCO-hoz a szellemi kulturális örökség egyezmény céljait legjobban szolgáló gyakorlatok közé. A támogató nyilatkozatokat 2010. február 26-ig lehetett postai úton vagy személyesen a Táncház Egyesülethez eljuttatni. A felhívás örvendetesen nagy visszhangot váltott ki, s a rövid időszak ellenére több százan tettek eleget kérésünknek. Tisztelettel köszönjük mindazok fáradozását, akik tevőlegesen hozzájárultak a felterjesztés sikeréhez!

MNO, 2011. november 26.: „A jó hírünk terjed ezzel a döntéssel” 


A táncház módszer mint hungarikum

A Hungarikum Bizottság  2013. január 31-i ülésén elfogadta a hungarikumnak minősülő nemzeti értékeket tartalmazó jegyzéket, amelyben a „Táncház módszer mint a szellemi kulturális örökség átörökítésének magyar modellje” is szerepel. Ez az ún. külön elbírálás nélküli első jegyzék, amelyben az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) világörökségi és szellemi kulturális örökségi listáin már szereplő örökségek találhatóak.


Magyarország tagja lett az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Bizottságának

pal istvanPál István, a Népművészet Mestere (Kétbodony, 1919–2015)

2014. június 4-től négy évig Magyarország is tagja a Szellemi Kulturális Örökség Megőrzése Kormányközi Bizottságnak. Hazánk így közvetlenül vesz részt az UNESCO szellemi kulturális örökség politikájának alakításában.
Forrás: EMMI

„A tűznek nem szabad kialudni” (Kodály Zoltán)