XLIV. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2025. április 4–6.
tanchaz.hu
 
Vargyas Anna felvétele, 2003.

2014. február 1-jén lenne száz éves Vargyas Lajos1914. február 1-én született „Vargyas Lajos, a magyar néprajz- és népzenekutatás egyik »nagy öregje«, több generációnyi népzene- és néptánckutató szeretve tisztelt »Lajos bácsija«, »Tanár ura«. Noha eredeti meglátásokkal és felfedezésekkel teli, nagy formátumú életműve kezdettől fogva vitákat is kiváltott, még életében »klasszikussá« vált. »Kerek« évfordulóin konferenciákkal köszöntötték, portréfilm készült róla, önéletírása jelent meg, 90. születésnapjára háromkötetes Festschriftet kapott (Az idő rostájában. Szerk. Andrásfalvy Bertalan – Domokos Mária – Nagy Ilona. Bp. L’Harmattan, 2004.), amelyben tucatnyi általa is művelt szakma (néprajz, népzene- és néptánckutatás, irodalomtudomány, verstan, történelem, művelődéstörténet, régészet stb.) képviselői tisztelegtek munkássága előtt. Élete végén még megérhette, hogy legfontosabb művei – tanítványai, kollégái, barátai önzetlen közreműködésének köszönhetően – új, javított kiadásban jelentek meg. A tudós és műve immár elfoglalta helyét az örökkévalóságban: A magyar népballada és Európa, A magyarság népzenéje, az Egy felvidéki falu zenei világa – Áj, 1940, hogy csak a néhány legfontosabbat említsük, mára megkerülhetetlen alapművek.” (Vargyas Lajos emlékezete. folkMAGazin, 2008-as különszám)