XLIII. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2024. április 5–7.
tanchaz.hu
 
dhglogoA Táncház Egyesület rendkívüli Közgyűlése
Budapest, 2014. március 29.Kedves Barátunk!

Szeretettel meghívunk 2014. március 29. napján 13.00 órakor tartandó rendkívüli Közgyűlésünkre.

Helyszíne a Papp László Budapest Sportaréna Vásárhelyi terme.

Tájékoztatunk, hogy amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen (a tagság 50 %-a személyesen vagy meghatalmazottja útján nem jelent meg), úgy a megismételt Közgyűlés időpontja: ugyanezen a napon (2014. március 29.) 13.30 óra.

A megismételt Közgyűlés a lenti napirendi pontok vonatkozásában függetlenül a megjelentek számától határozatképes.

NAPIRENDI PONTOK:

1. Ügyvezetőségi beszámoló
2. Tájékoztatás a Tudásbázis programról
3. Alapszabály módosítása a civil szervezetekre vonatkozó törvényi változásokhoz igazodva és figyelemmel a Fővárosi Törvényszék 14.Pk.63.816/1990.18. sorszámú hiánypótló végzésében kértekre
4. Tisztségviselők megbízatásával kapcsolatos intézkedések, figyelemmel a Fővárosi Törvényszék fenti végzésében kértekre (ideértve a Felügyelő Bizottság elnökének megválasztását is)
5. Tájékoztató a 2013. évről készítendő számviteli beszámoló és mellékletei várható elkészítése időpontjáról
6. Egyebek, hozzászólások

Megjelenésedre feltétlenül számítunk, de akadályoztatásod esetén kérünk, hogy mindenképpen jelezz vissza levélben (Táncház Egyesület, 1255 Budapest, Pf.: 153), telefonon / faxon (1.214-3521) vagy e-mailben.

Baráti üdvözlettel az Ügyvezetőség megbízásából és nevében:

Budapest, 2014. március 11
.
Berán István sk. (ügyvezetőségi tag és képviselő)