XLIII. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2024. április 5–7.
tanchaz.hu
 

sebo

„Negyvenkét évvel ezelőtt nagy esemény történt a magyar néptánc történetében...

...: a színpadon már meghonosodott és megerősödött néptáncmozgalom hirtelen leszállt a földre, és a civil körökben kezdett sikert aratni. Ezzel visszaadta a benne hívő embereknek az önbizalmát, hogy az a hagyományos anyag, amit több évszázad generációi örökítettek át nekünk, nem idejétmúlt, nem múzeumba való, nemcsak tanulmányozni, vagy színpadra vinni lehet, hanem a mindennapi életünk része is tud lenni. Azt hiszem, ez egyfajta történelmi igazságtétel volt. A magyar kultúra megmutatta, hogy értékkel is lehet sikert aratni. Az az álom, amit Kodály Zoltán is egész életében vallott, hogy a néphagyomány az életünk részét kell képezze, és az értelmiség dolga, hogy ezt megvalósítsa, nálunk valóra vált.

Szerencsénk volt, hogy találkozhattunk még azokkal az emberekkel, akik a néphagyományt a génjeikben hordozták, akik még szüleiktől, nagyszüleiktől tanulták azt, és személyesen tudták átadni nekünk. Sokszor látom, hogy különböző versenyeken a verseny áldozatául esik maga az anyag: az előadó két percben akar érdekes lenni, mindjárt a legnagyobb hangot akarja megütni. Ez már kezd nem hasonlítani arra, amit mi a parasztemberektől láttunk. Ők szépen építkezve, kulturáltan tudták kifejezni magukat ezen a nyelven. Minden korszakban hozzátették a magukét azok a generációk, akik épp használták, ám a szabályait, a szótárát és a kifejező eszközeit megőrizték.

Hagyományainkkal nemcsak a magyarság összetartozását sikerült demonstrálni és elősegíteni, hanem olyan európai nyelvezetet kaptunk, amely egész Európával köt össze bennünket. Egyedülálló táncházmozgalmunkkal, kutatóink immár 200 éves munkájával – amivel feltárták, kielemezték és mindenki számára elérhetővé tették ezt az anyagot – hozzá tudunk járulni az új, mindenki számára gyümölcsöző életet kínáló Európához.

A hagyomány továbbvitelének mai szakaszában kiemelkedően fontos, hogy ne tegyük tönkre azt. Ne essen áldozatul se a szereplési vágynak, se a pénzhajhászásnak, se a feltűnősködésnek! Maradjon meg kiművelt és árnyalt nyelvezetnek, amilyennek kialakult, hogy ezen a nyelven tudjunk egymással társalkodni! Olyan állapotban kell továbbadnunk, ahogyan megkaptuk!”

Video: