XLIV. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2025. április 4–6.
tanchaz.hu
 
martin_logo

Néptáncosok Országos Bemutató Színpada – 2014
Jelentkezési határidő: 2014. július 31.
A Martin György Néptáncszövetség
meghív, valamennyi hazai és határon túli felnőtt magyar, illetve nemzetiségi néptáncegyüttest, hogy vegyen részt a szakmai
minősítést adó Néptáncosok Országos Bemutató Színpada 2014. évi fesztiváljain.
A kiíró szándéka, hogy a minősítő fesztiválok megrendezésével lehetőséget teremtsen a néptáncegyüttesek magas művészi színvonalú színpadi bemutatkozásához, egymás megismeréséhez és a szakmai megmérettetéshez.
A rendezők célja, hogy lehetővé tegyék a minősülni kívánó együttesek műsorainak összemérhető, azonos szempontrendszer alapján történő szakmai értékelését és egységes minősítési rendszer kialakítását.

A minősítő fesztiválokra történő érvényes jelentkezés és részvétel feltételeit a Tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható a Martin Szövetség honlapján: www.martinszovetseg.hu.

HELYSZÍNEK:

Október 26. – DEBRECEN (Csokonai Vitéz Mihály Színház)

November 7 – 8. – BUDAPEST (Hagyományok Háza)

November 15 – 16. – SZÁZHALOMBATTA (Barátság Kulturális Központ)

November 23. – SALGÓTARJÁN (József Attila Művelődési Központ)


A Néptáncosok Országos Bemutató Színpada fesztiváljain minősülni kívánó együtteseknek olyan, 25-30 perces, szerkesztett (non-stop) programot kell bemutatnia, amelyben nem szerepelhet önálló zenekari vagy más betétszám (amennyiben az, dramaturgiailag nem szerves része a produkciónak).
A minősítés feltétele, hogy a műsor több tájegység tánc, zenei és viselet hagyományaiban való jártassággal, vagy egy tájegység - több tánctípust tartalmazó – hagyományainak, elmélyült ismeretével mutassa be az együttes sokoldalú tánctudását, előadói képességét, változatos, igényes színpadi megjelenését.

A színpadon látott műsor művészi összhatását 5 tagú szakmai zsűri értékeli az alábbi szempontok alapján:
1./ Műsorszerkesztés, dramaturgia,
2./ Folklorisztikai hitelesség,
3./ Koreográfiai megformálás,
4./ Színpadi megjelenés,
5./ Ének-zenei előadás,
6./ Előadói színvonal.


Az egyes szempontokat figyelembe véve a zsűritagok a látottakat – kategóriánként – 0-5-ig pontozhatják. A maximálisan adható pontszám zsűritagonként 30 pont, összesen 150 pont.

A bemutatót követően a résztvevő együttesek a zsűri döntését tartalmazó részletes Értékelő lapot, majd a Néptáncosok Országos Bemutató Színpada 2014 minősítő eredményét rögzítő Oklevelet vehetnek át.


A Néptáncosok Országos Bemutató Színpadán résztvevő együttesek az alábbi minősítési eredményeket érhetik el:
0 - 99 pont elérése esetén – „RÉSZT VETT”
100 - 119 pont elérése esetén – „MINŐSÜLT EGYÜTTES”
120 - 129 pont elérése esetén – „ JÓL MINŐSÜLT EGYÜTTES”
130 - 150 pont elérése esetén – „KIVÁLÓAN MINŐSÜLT EGYÜTTES”


Három egymást követő alkalommal megszerzett „Kiválóan Minősült ” címért az együttesnek Szabó Iván szobrászművész által készített, Martin György arcképét ábrázoló, Martin plakettet adományozunk.

A minősítő fesztiválok helyszíneit, technikai feltételeit és a szakmai zsűri közreműködését a rendező szervek biztosítják. A minősülni kívánó együttesek részvételi költségei (utazás, szállás, étkezés, stb. - igény szerint) a résztvevő együtteseket terhelik.


A Néptáncosok Országos Bemutató Színpada minősítő fesztiváljain elért eredményeket a rendezvénysorozatot követően a Martin György Néptáncszövetség honlapján közzé tesszük.


Budapest, 2014. június 10.


a Martin György Néptáncszövetség
elnöksége