XLIV. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2025. április 4–6.
tanchaz.hu
 
dhglogoA Táncház Egyesület rendkívüli Közgyűlése
Budapest, 2014. szeptember 13.Kedves Barátunk!

Szeretettel meghívunk 2014. szeptember 13. napján délután 18.00 órakor tartandó rendkívüli Közgyűlésünkre.

Helyszín: Fáklya Klub (1067 Budapest, Csengery u. 68.)

Tájékoztatunk, hogy amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen (a tagság 50 %-a személyesen vagy meghatalmazottja útján nem jelent meg), úgy a megismételt Közgyűlés időpontja: ugyanezen a napon (2014. szeptember 13.) délután 18.30 óra.

A megismételt Közgyűlés a lenti napirendi pontok vonatkozásában függetlenül a megjelentek számától határozatképes.

NAPIRENDI PONTOK:

1. Ügyvezetőségi beszámoló és tájékoztatás a közhasznú szervezetté minősítés megtörténtéről
2. Javaslat jelenlegi székhelyünk (1011 Budapest, Corvin tér 8.) megváltoztatására a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6. címre
3. Amennyiben a Közgyűlés határozatában a 2. napirendi pontban foglalt javaslatot elfogadja, az Alapszabály ennek megfelelő módosítása
4. Egyebek, hozzászólások

Megjelenésedre feltétlenül számítunk, de akadályoztatásod esetén kérünk, hogy mindenképpen jelezz vissza levélben (Táncház Egyesület, 1255 Budapest, Pf.: 153), telefonon / faxon (1.214-3521) vagy e-mailben .

Baráti üdvözlettel az Ügyvezetőség megbízásából és nevében:

Budapest, 2014. augusztus 28.

Berán István sk. (ügyvezetőségi tag és képviselő)