XLIV. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2025. április 4–6.
tanchaz.hu
 
dhglogo

A Táncház Egyesület Közgyűlése
Budapest, 2015. szeptember 12.Kedves Barátunk!

Szeretettel meghívunk 2015. szeptember 12. (szombat) napján délután 17.00 órakor tartandó rendkívüli Közgyűlésünkre.

Helyszín: Fáklya Klub (1067 Budapest, Csengery utca 68.)

Tájékoztatunk, hogy amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen (a tagság 50 %-a személyesen vagy meghatalmazottja útján nem jelent meg), úgy a megismételt Közgyűlés időpontja: ugyanezen a napon (2015. szeptember 12. szombat) délután 17.30 óra.

A megismételt Közgyűlés a lenti napirendi pontok vonatkozásában – függetlenül a megjelentek számától – határozatképes.

NAPIRENDI PONTOK:

1. Ügyvezetőségi beszámoló a legutóbbi rendes Közgyűlés óta történtekről

2. A Táncház Egyesület Alapító Okirat módosítása a Fővárosi Törvényszék 14.Pk.63.816/1990/22. sorszámú hiánypótló végzésében kértekre és az új Polgári Törvénykönyvre figyelemmel, illetve kapcsolódó teendők

3. Tájékoztatás a Táncház Alapítvány 2015. márciusi 29-i Alapító Okirat-módosítás szerinti változások bejegyzéséről

4. Tájékoztató a 2014. évről készített számviteli beszámoló és mellékletei letétbe helyezése megtörténtéről

5. Egyebek, hozzászólások

Megjelenésedre feltétlenül számítunk, de akadályoztatásod esetén kérünk, hogy mindenképpen jelezz vissza levélben (Táncház Egyesület, 1255 Budapest, Pf.: 153), telefonon / faxon (1.214-3521) vagy e-mailben: tanchaz@mail.datanet.hu.

Baráti üdvözlettel az Ügyvezetőség megbízásából és nevében:

Budapest, 2015. augusztus 24.

Berán István sk. (ügyvezetőségi tag és képviselő)