XLIII. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2024. április 5–7.
tanchaz.hu
 
dhglogo

A Táncház Egyesület Közgyűlése
Budapest, 2016. április 2.Kedves Barátunk!

Szeretettel meghívunk 2016. áptilis 2. (szombat) napján délelőtt 9.00 órakor tartandó rendes évi Közgyűlésünkre.

Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna (1143 Budapest, Stefánia út 2.), Vásárhelyi László terem, II. em.

Tájékoztatunk, hogy amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen (a tagság 50 %-a személyesen vagy meghatalmazottja útján nem jelent meg), úgy a megismételt Közgyűlés időpontja: ugyanezen a napon, 2016. április 2. (szombat) délelőtt 9.30 óra.

A megismételt Közgyűlés a lenti napirendi pontok vonatkozásában – függetlenül a megjelentek számától – határozatképes.

NAPIRENDI PONTOK:

1. Ügyvezetőségi beszámoló a legutóbbi Közgyűlés (2015.09.12.) óta történtekről
2. Tájékoztatás a Táncház Egyesület székhelyváltozása Fővárosi Törvényszék általi bejegyzéséről
3. Tájékoztatás a Táncház Alapítvány székhelyváltozása és legutóbbi (2015.03.29.) Alapító Okirat-módosítás szerinti változások Fővárosi Törvényszék általi bejegyzéséről
4. Sajnálattal tudatjuk, hogy Kobzos Kiss Tamás Felügyelő bizottsági tag elhunyt. Erre tekintettel megemlékezés, majd új Felügyelő Bizottsági tag választása.
5. Tájékoztató a 2015. évről készítendő számviteli beszámoló és mellékleteiről
6. Egyebek, hozzászólások

Megjelenésedre feltétlenül számítunk, de akadályoztatásod esetén kérünk, hogy mindenképpen jelezz vissza levélben (Táncház Egyesület, 1255 Budapest, Pf.: 153), telefonon / faxon (1.214-3521) vagy e-mailben: tanchaz@mail.datanet.hu.

Baráti üdvözlettel az Ügyvezetőség megbízásából és nevében:

Budapest, 2016. március 10.

Berán István sk. (ügyvezetőségi tag és képviselő)