XLIV. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2025. április 4–6.
tanchaz.hu
 
Bartók Béla halálának 71. évfordulója alkalmából 2016. október 23-án a Fonó Budai Zeneházban megszólal az 1931-ben komponált 44 duó két hegedűre (Sz. 98, BB 104), valamint forrásanyagai: magyar, román, szlovák, rutén, szerb népi dallamok.

„Nincs még egy kompozíciója Bartóknak, mely egymagában megmutatná az etnikai sokféleséget, mellyel kutatóként is foglalkozott: a magyar, román, szlovák népi dallamok mellett rutén, szerb és arab gyűjtéséből is fölhasznált népi táncokat és dalokat. [...]
E pedagógiai kompozíciók sorozatának ebben a sajátosságában válik érthetővé Bartók tulajdonképpeni törekvése. A darabok ugyanis nemcsak egyszerűen eredeti népi dallamokon alapulnak, melyek nagy többségét a zeneszerző-etnomuzikológus egyenesen a nép szájáról vette s tanulta el. Nem is csupán ezek különös, a korábbi nyugat-európai zenei idióma számára sokszor idegen és fölhasználhatatlan ritmikai, melodikai, hangkészletbeli sajátosságát hagyta eredeti módon érvényesülni változatos, a kelet-európai népzene fordulataival átitatott avantgárd stílusában fogant feldolgozásaiban. Hanem a darabok sorozatával átmentett valamit a dalokat körülvevő, letűnőben lévő életből is.
Azzal, hogy Bartók kompozícióiba végső soron a kelet-európai primitív paraszti lét zenei vetületét »kódolta« bele, zenei – sokszor rejtett – összefüggések mellett tulajdonképpen zenén kívüli perspektívát adott saját zenéjének, így e miniatűröknek is. Ez jelenti pedagógiai célú és egyúttal művészi ihletésű kompozíciói magasabb – vagy mélyebb – nevelési tartalmát."
(Vikárius László)

Előadja: a Góbé zenekar

gobe

Kiss-Balbinat Ádám — hegedű, ének
Vizeli Máté — hegedű, brácsa, koboz, gitár
Csasznyi Imre — basszprímtambura, brácsa, ének
Egervári Mátyás — cimbalom, duda, tamburabrácsa, gardon, dob
Timár Márton — nagybőgő


A koncert után táncház és folkkocsma a Naszály zenekarral!

A belépés ingyenes!

Bővebb információ:

Az esemény facebook oldala: