XLIV. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2025. április 4–6.
tanchaz.hu
 
„A népmese mai élete” sorozat előadása
Hagyományok Háza, 2016. október 14., 17 óra
Gaal György (Georg von Gaal) Pozsonyban látta meg a napvilágot 1755-ben. Apja a királyi kamara tisztviselője volt és fiát is hasonló pályára szánta. Számos helyen tanult bölcseletet (Eger, Pozsony, Pest, Bécs), majd az egyetem elvégzése után Esterházy Miklós jószággazdájaként Kismartonba került, aholy virágzó kulturális életbe csöppent. Az inspiráló közegben nemcsak Haydn zenéjének adtak teret, hanem az ifjú Gaal irodalmi törekvéseinek is. Fiatalon szatírikus karcolatokat jelentetett meg A'' tudós palótz címmel, majd a magyar irodalom akkor élő csillagait, többek között a Kisfaludy testvérek műveit fordította német nyelvre. 1808-ban Bécsbe került Esterházy herceg könyvtárába. Élete végéig itt dolgozott könyvtárőrként és fáradhatatlanul tevékenykedett az irodalom, esztétika és tudásközvetítés területén. A Grimm testvérek Gyermek és házi meséinek 1819-es megjelenése inspirálta arra, hogy a magyar kultúra népszerűsítése céljából népmeséket gyűjtsön. Bécsben legkézenfekvőbb számára a herceg seregébe tartozó magyar huszároktól való gyűjtés volt, hiszen a katonák közti történetmondás mindig is közismert dolognak számított. Így állt össze az a 17 meséből álló kötet, amely Gaal fordításában Mährchen der Magyaren címmel 1822-ben Bécsben jelent meg. Magyar nyelven először csak Gaal halálának évében, 1855-ben jelent meg gyűjteményéből 6 mese Erdélyi János Magyar népmesék című kötetében, majd Toldy Ferenc és Kazinczy Gábor gondozásában 3 kötetben 53 mese (1857-60). A hagyaték hosszú időn át nehezen elérhető volt a folklorisák számára, többek között abból kifolyólag, hogy a kéziratok jelentős része fraktúr kézírással, német nyelven készült. Jelen kutatásunk legfőbb kérdései, hogy Gaal hagyatékában mekkora és milyen meseanyag található. Kiktől gyűjtötte őket, hol és miképpen lettek ezek a mesék publikálva, illetve hogy mit tanulhatunk mai szemmel mindezekből.

gaal gyorgy

Volt és jelenlegi népmese-tanfolyamos hallgatóink mellett minden érdeklődőt, meseszeretőt szívesen látunk. Olyan témákkal, kérdésfölvetésekkel, előadókkal találkozhatnak itt, akik-amik az élőszavas mesemondással foglalkozók, az azt kedvelők érdeklődésére bizton számot tarthatnak.

Bővebb információ: