XLIII. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2024. április 5–7.
tanchaz.hu
 
A Hagyományok Háza pályázatot hirdet néprajzos-muzeológus munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 26.

mnim

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1011 Budapest, Fő utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban szakmai, néprajzos-muzeológus feladatok teljes körű ellátása: a tárgyállomány katalógusának folyamatos vezetése, bővítése; revíziója, tárgygyűjtési-raktározási feladatok ellátása, kiállítások létrehozása, szervezése, bemutatása, tárlatvezetések megtartása, a műtárgypiac folyamatos figyelése, szervezés-részvétel-előadás tudományos konferenciákon, szakcikkek megírása, megjelentetése tudományos folyóiratokban és a múzeumi közművelődési feladatok teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
felsőfokú képesítés,
felsőfokú néprajzkutatói képesítés
angol vagy német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
felhasználói szintű internetes alkalmazások
múzeumi nyilvántartási rendszer ismerete
büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
legalább 5 év múzeumban szerzett szakmai tapasztalat
HUNTÉKA integrált számítógépes közgyűjteményi rendszer ismerete
közgyűjteményben szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák: rugalmasság, együttműködő készség, problémamegoldó képesség, kreativitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes szakmai önéletrajz
motivációs levél
végzettséget igazoló okmányok másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a munkakör betöltése esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beszprémy Katalin nyújt, a 06/20-361-9227 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
elektronikus úton Szabó Zoltán osztályvezető részére a szabo.zoltan@hagyomanyokhaza.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 28.

Bővebb információ: