XLIV. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2025. április 4–6.
tanchaz.hu
 
A Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) Fiatal magyar népzenészek tehetséggondozása az egyesült államokbeli East Tennessee State University népzenei tanszékén címmel pályázatot hirdet népzenészek pályakezdésének és magas színvonalú művészi tevékenységének segítésére.
A jelentkezés beadási határideje: 2023. június 30.

fiatal nepzeneszek

1. Felhívás célcsoportja

A felhívás keretében olyan fiatal (18–25 év közötti) magyar népzenészek jelentkezését várják, akik szívesen tanulnának egy évet az egyesült államokbeli East Tennessee State University népzenei tanszékén.
2. Az elvárások bemutatása

Az egyesült államokbeli East Tennessee State University népzenei tanszékén az Appalache-hegység népzenéjét, valamint a műsor és a produkció közti különbséget tanítják. Ennek eredményeképpen a 21. század technikai követelményeinek megfelelően tudják színpadra állítani saját népzenéjüket, valamint tudják azt a mai kor zeneiparában sikeresen menedzselni. A kiválasztott jelentkezők feladata az órákon történő hiányzás nélküli részvétel, a tanított módszerek feltérképezése és az amerikai népzenén keresztül történő elsajátítása, továbbá a két szemeszter alatt egy magyar népzenei album összeállítása ezen módszerek segítségével. A lemezt a tanév végén Nashville-ben rögzítik. A résztvevőknek továbbá létre kell hozniuk egy YouTube-csatornát, valamint rendszeresen videoblogot kell készíteniük a tanév végéig. A résztvevők további feladata a hazaérkezés után a kint tanultak és a megszerzett tapasztalatok átadása a hazai népzenei közösség tagjainak.
3. A felhívás keretében biztosított költségek

A PKÜ a kiválasztott jelentkezőkkel tanulmányi szerződést köt, amelyben rögzítik a nyertes pályázók jogállásának részleteit.

A PKÜ a két szemeszter idejére térítésmentesen biztosítja a nyertes pályázók részére az alábbi költségek fedezetét:

·utazás és vízum,
· szállás,
· étkezés,
· tandíj és tankönyvek,
· biztosítás,
· egyéb alapvető megélhetési költségek,
· lemezfelvétel.
A tanulmányi szerződés keretein belül a sikeres pályázónak (a továbbiakban Hallgatónak) az alábbi kötelezettségeket kell vállalnia:

· A Hallgató köteles a Programban résztvevő hallgatókkal együtt az elsajátított amerikai módszerek ismeretében a két szemeszter alatt egy magyar népzenei album összeállítására, meghangszerelésére és lemezfelvételre alkalmas állapotba hozatalára, továbbá a stúdiókész lemezanyag rögzítésére a PKÜ által biztosított stúdióban. A PKÜ az így elkészült hangfelvétel tekintetében korlátlan, kizárólagos, területi és időbeli korlátozás nélküli felhasználási jogot szerez.

· A Hallgató köteles a tanév leteltével, a hazaérkezést követő 2,5 évben a megszerzett tudás átadására, mentorként és zenekarként való részvételre a PKÜ által meghatározott eseményeken.

· A tanév végétől 2024. december 31-ig köteles a PKÜ-vel előre egyezetetett, a PKÜ által megjelölt 10 zenei eseményen részt venni.
4. A felhívás keretfeltételei

A jelentkezés beadási határideje: 2023. június 30.

A határidőn túl benyújtott pályázatokat automatikusan kizárják a bírálati folyamatból. Hiánypótlásra a hiánypótlásra felszólító értesítésben megszabott határidőig van lehetőség.

Értesítés a jelentkezők elbírálásának eredményéről: 2023. július 5.

A kiválasztott jelentkezők kiutazásának ideje előreláthatólag: 2023. augusztus 20.

A PKÜ fenntartja magának a jogot, hogy a fenti időpontokat azok lejárta előtt, különösen indokolt esetben módosítsa, amelyről külön közleményt jelentet meg.
5. A jelentkezés követelményei

· életrajz és motivációs levél,
· hangszeres tudás ajánlásokkal, linkekkel,
· legalább középfokú, tényleges angol nyelvtudás,
· érdeklődés az amerikai népzene iránt,
· az ország képviseletéhez méltó viselkedés,
· másik hangszer (pl. gitár) tudása előny,
· diplomáciai érzék, jó kapcsolatteremtési készség előny.

A Felhívásra történő jelentkezést kizárólag e-mailben kell megküldeni az alábbi elektronikus címre: david.singer@petofiugynokseg.hu. A levél tárgyában a pályázat címét kell feltüntetni.

További tájékoztatás e-mailben: david.singer@petofiugynokseg.hu
6. A felhívásra történő jelentkezés értékelése, elbírálása

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követően egy szakaszban történik.

A jelentkezések elbírálását, döntési javaslat összeállítását a PKÜ által felkért szakmai bizottság végzi. A szakmai bizottság javaslata alapján a döntést a PKÜ vezérigazgatója hozza meg.