XLIV. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2025. április 4–6.
tanchaz.hu
 
Online esemény, 2024. február 12.
A Szegedi Hungarológiai Műhely mai vendége dr. Varga Sándor, néprajzkutató, etnokoreológus, az SZTE oktatója lesz. Előadásában habilitációs kutatásának tanulságairól beszél, a tánc társadalmi beágyazottságáról, amelyhez az adatokat Erdélyben gyűjtötte.

magyar neptanc tarsadalmi beagyazottsaga

A néprajz korábbi történeti, esztétikai szemlélete mellé, az elmúlt húsz évben a kulturális antropológia hatására társadalmi kérdések is a vizsgálataink fókuszába kerültek. Varga Sándor az erdélyi Mezőségen végzett terepmunkája alapján bemutatja be, hogy egy-egy táncesemény szereplői (táncosok, zenészek, közönség) között olyan nonverbális kommunikációs formák alakultak ki a tradícióban, amelyek a tánc és a zene formáját, szerkezetét is befolyásolták, másrészt szimbolikus nyelven szóltak társadalmi (státusz-, etnikus és nemi) szerepekről. Az előadás során több hangosfilm részletet is láthatunk az általa gyűjtött néprajzi anyagból.

Az esemény facebook oldala: