XLIV. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2025. április 4–6.
tanchaz.hu
 
Zenetudományi Intézet – Bartók terem, 2024. április 18., 14 óra
Szeretettel várunk mindenkit a Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívum következő osztályfórumára 2024. április 18-án, csütörtökön 14 órakor a Zenetudományi Intézet Bartók termében. Vendégünk ezúttal Fazakas István szerkesztő, a Fekete Sas Kiadó vezetője lesz, aki „Hunyadi László a balladai homályból – A történeti elvű kutatás lehetőségei Fehér László balladája kapcsán" címmel tart előadást.
„Bóta László irodalomtörténész 2013-ban bekövetkezett halála után tanítványaként és munkatársaként, kéziratos hagyatékát megörökölve, csaknem négy évtized elteltével vettem fel ismét a balladakutatás fonalát. Bár a történetiségre, a balladát megelőző szövegek lehetőségére régebben többen is utaltak, a történeti elvűséget rendszerré Bóta fejlesztette az 1970-80-as években. Most folytatom a megkezdett munkát több ballada, köztük a Dancsuj Dávid, a Rákóczi Sámuel és a Fehér László feldolgozásával. Felbátorítanak erre az utóbbi évtizedek témáimhoz kapcsolódó írásai (Rudasné Bajcsay Márta és Olosz Katalin nevét említeném példaként), a közköltészeti kutatások eredményei (gondolok itt elsősorban Küllős Imola és Csörsz Rumen István munkáira), látva, hogy annak fogalmi apparátusa, elemzési módszerei közelíthetők a történeti elvű balladakutatáshoz.
Előadásomban a történeti elvű kutatás módszereire hozok néhány példát az említett balladákból, majd Hunyadi László lefejezésének történetét hozom kapcsolatba Fehér László és Fehér Anna tragédiájával. Röviden kitérek A halálraítélt húga néven is ismert ballada összehasonlító vizsgálatainak eredményeire, valamint a téma 16. és 17. századi irodalmi feldolgozásaira is." (Fazekas István)

feher laszlo fazekas istvan